Friday, November 30, 2018 00:00 WIB   HIMAHI UMM

Thursday, September 13, 2018 00:00 WIB   Fakultas Pertanian & Peternakan

Tuesday, May 22, 2018 00:00 WIB   Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan

Saturday, May 05, 2018 00:00 WIB   Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan

Saturday, May 05, 2018 00:00 WIB   Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan

Wednesday, February 21, 2018 00:00 WIB   Prodi Ilmu Pemerintahan

Wednesday, December 13, 2017 00:00 WIB   Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tuesday, September 12, 2017 00:00 WIB   Jurusan Tarbiyah

Tuesday, August 29, 2017 00:00 WIB   Ilmu Komunikasi

Tuesday, August 15, 2017 00:00 WIB   Jurusan Tarbiyah